OFFICEGUY

ניהול דיווחים לרשויות

ניהול דיווחים לרשויות

הצטרפות חינם עוד היום!
הצטרפות ללא התחייבות, וללא צורך בהזנת כרטיס אשראי.
לצפייה בהרחבות, לחצו כאן.


פתיחת חשבון במערכת

קראתי, הבנתי ואני מקבל/ת את תקנון השימוש.
אפליקציית ניהול דיווחים לרשויות מאפשרת לרואי חשבון, מנהלי חשבונות ויועצי מס לוודא שהם ביצעו את כל הדיווחים הנדרשים עבור לקוחותיהם.
אפליקציה זו היא אפליקציה עצמאית ולא דורשת אפליקציות נוספות.

האפליקציה תומכת ב:
  • דיווחים חודשיים/דו-חודשיים: מס הכנסה, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי, מס הכנסה ניכויים וביטוח לאומי ניכויים.
  • דיווחים שנתיים: מס הכנסה, 126, 856, דיווח לעוסק פטור, דיווח לרשם החברות, דיווח לרשם העמותות.

איך זה עובד?

יצירת הדיווחים

בכרטיס הלקוח/ה, נמצא שדה בשם "חודש הדיווח הבא".
ביצירה הראשוני של כרטיס הלקוח/ה, או בכל שלב אחר, ניתן להכניס פה את התאריך שממנו אתם מתחילים לקחת אחריות על דיווחי הלקוח/ה.
לאחר מכן, אפשר לחכות לתהליך האוטומטי שרץ אחת ליום, על מנת שייצור את כל הדיווחים ללקוח/ה, או ללחוץ על כפתור "ניהול דיווחים" בכרטיס הלקוח/ה, ומשם ליצור את הדיווחים החסרים בצורה ידנית.

בכל מקרה, מאותו שלב יווצרו הדיווחים החודשיים אחת לחודש (בראשון לחודש ינואר יופק הדיווח על ינואר) והדיווחים השנתיים אחת לשנה (בראשון לינואר 2020 יופק הדיווח על 2019)

מעקב

המעקב מתבצע דרך "ביצוע דיווחים חודשיים" או "ביצוע דיווחים שנתיים". בתצוגות הללו של תיקיות הדיווחים ניתן לראות את הדיווחים שעדיין דורשים טיפול.
המערכת מסמנת אוטומטית דיווח כדיווח שכבר לא דורש טיפול, כאשר כל הסעיפים תחתיו מסומנים באחת משתי האפשרויות הבאות: "לא רלוונטי" (במקרה ולא היה צורך לגעת בסעיף זה באותו הדיווח) או "בוצע דיווח לרשות" (לאחר שסיימתם את התהליך עם אותו הסעיף).

מידע נוסף