OFFICEGUY

התממשקות לרואה החשבון בקלות

מערכת OfficeGuy מאפשרת עבודה עם רואי חשבון, מנהלי חשבונות ויועצי מס בדרכים מגוונות.
בכל מקרה, חשוב לנו מאוד שמי שמנהל לכם את החשבונות יוכל לעשות את העבודה בצורה חכמה, קלה ונוחה.
תרגישו בנוח לשלוח את מנהל החשבונות שלכם לדבר איתנו כדי לעזור לו לבנות שיטת עבודה חכמה.

דרכים להעברת המידע לרואה החשבון

  1. האפשרות הפשוטה ביותר, דואגת כי בתחילת כל חודש, יישלחו כל מסמכי ההכנסות/ההוצאות לדואר האלקטרוני של רואה החשבון. 
    איך עושים את זה?
    בדף "ניהול חשבונות > הגדרות ועזרה > הגדרות", תחת "הגדרות כלליות", יש להזין את כתובת הדואר האלקטרוני של רואה החשבון בשדה "דוא"ל לעדכון מסמכים חודשי".
    ניתן לשלוח באופן ידני גם את כל הנתונים עבור חודש מסוים, באמצעות "דוחות > הכנסות > הורדת מסמכים לתקופה", ובחירת החודש הרלוונטי.
  2. אפשרות נוספת, היא נתינת הרשאה עבור רואה החשבון שלכם, שתאפשר קריאה בלבד.
  3. והאפשרות המתקדמת ביותר, היא יצוא לחשבשבת, לטעינה ע"י רואה החשבון שלכם.
  4. בנוסף לאפשרויות אלו, ניתן להעביר את כל אחד מדוחות אפליקציית ניהול החשבונות לרואה החשבון באופן ידני, בהתאם לדרישות רואה החשבון.
המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.