OFFICEGUY
צריכים לבדוק אם מספר החשבון שהביאו לכם תקין?
לבנקים בישראל יש לוגיקה מיוחדת המאפשרת בדיקת תקינות חשבון בנק.
בדיקת התקינות הינה שונה עבור כל בנק, ומערבת חישוב מיוחד הקשור למספר הבנק, סניף הבנק וחשבון הבנק.
על מנת להשתמש בכלי, הזינו את מספר הבנק, מספר הסניף ומספר החשבון, ובדקו האם החשבון תקין.
בדיקת תקינות