OFFICEGUY
ניהול מזומנים הינה חצי מהיכולת של הרחבת ניהול שיקים ומזומנים של אפליקציית ניהול חשבונות.
ההרחבה מאפשרת לכם לתעד במערכת את המזומנים שהפקדתם לבנק, על מנת לדעת מתי הפקדתם מה.

איך עושים את זה?

  1. כאשר אתם מנפיקים קבלות (או חשבוניות-קבלות) ניתן לומר למערכת שקיבלתם את התשלום במזומן.
  2. המערכת מנהלת את כל המזומנים שהגיעו אליכם (בתוך אפליקציית "ניהול חשבונות", תחת "פעולות נוספות" ותחת כותרת "הפקדות מזומן" ניתן למצוא את כפתור "מזומנים להפקדה מלקוחות" המוביל לרשימה הזו).
  3. ניתן לבחור מספר "מזומנים", ולסמן כי אתם רוצים ליצור להם מסמך ההפקדה.
  4. במסמך ההפקדה מרוכז המידע על כמה הופקד, מתי הופקד והכי חשוב - למה בכלל היה משוייך הכסף הזה!
  5. ניתן לראות את כל מסמכי ההפקדה ואת כל המזומנים שהופקדו בצורה דומה.
ניהול הפקדות המזומן עוזר מאוד בהתאמות הבנק מול רואה החשבון ובשבילכם. פעמים רבות, שנה וחצי אחרי שביצעתם הפקדה הכוללת כספים מלקוחות שונים ישאל אתכם רואה החשבון: איזה מזומן היה בהפקדה הזו? בזכות שיטת הפקדות המזומן של OfficeGuy, התשובה תהיה נגישה ונוחה.