OFFICEGUY
ניהול שיקים הינה חצי מהיכולת של הרחבת ניהול שיקים ומזומנים של אפליקציית ניהול חשבונות.
ההרחבה מאפשרת לכם לנהל את כל השיקים שהזנתם למערכת (בזמן הנפקת קבלות או תיעוד הוצאות).

איך זה עובד?

  • כאשר אתם יוצרים קבלה או מתעדים הוצאה במערכת שבהם התשלום התבצע באמצעות שיק, אתם בעצם יוצרים כרטיס שיק במערכת.
  • ניתן לעקוב אחר השיקים שמחכים להפקדה בחשבונכם בתוך עמוד הבית של ניהול חשבונות, תחת פעולות נוספות: "שיקים להפקדה מלקוחות".
  • ניתן לעקוב אחר השיקים שמחכים למשיכה מחשבונכם (הפקדה אצל הספקים) באותו המקום: "שיקים להפקדה אצל ספקים".
  • כאשר הפקדתם את השיקים בחשבונכם או כאשר הפקיד ספק כלשהו את השיק שלכם אצלו, ניתן לסמן את השיקים וללחוץ על כפתור "יצירת מסמך הפקדה".
  • יצירת מסמך ההפקדה משנה את הסטטוס של השיקים כך שלא יופיעו עוד כמחכים להפקדה.

יתרונות בניהול שיקים במערכת

  1. ניהול שיקים מאפשרת לכם לדעת מה השיקים הבאים שצריכים להיות מופקדים על ידכם או על ידי הספקים שלכם
  2. ניהול שיקים מאפשרת לכם לדעת מה מצב קופת השיקים שלכם. כמה שיקים נמצאים בידכם ועוד לא הופקדו? כמה שיקים הוצאתם ועדיין לא הופקדו?
  3. ניהול שיקים מאפשרת לכם ליצור "מסמך הפקדה". במסמך זה בוחרים את כל השיקים שהופקדו בהפקדה מסוימת, וכך מתעדים את ההפקדה במערכת ומסמנים את כל השיקים כשיקים שהופקדו בקלות.
  4. ניהול שיקים גם מאפשרת סימון שיקים כשיקים שזוכו ו/או הוחזרו ללקוח/ה. ביצירת זיכוי לקבלה מתוך אותה קבלה, המערכת אוטומטית מסמנת את כל השיקים כשיקים שזוכו.
הפקדות שיקים עוזרות לנהל את קופת השיקים שלכם גם בשביל הדו"ח השנתי של רואה החשבון, גם בשביל התאמות הבנק, וגם כדי לעקוב אחרי ההפקדות של הספקים שלכם.