OFFICEGUY

ניהול חשבונות

אפליקציית ניהול חשבונות מאפשרת להוציא קבלה, להנפיק חשבונית, לשלוח דרישות תשלום ועוד. המערכת הינה מערכת ממוחשבת, בעלת חתימה דיגיטלית, זמינה בנייד ומאפשרת חשבונית ירוקה במקום הדפסה.
כל זאת על מנת להתנהל בצורה יעילה ואפקטיבית מול רשויות המס ורואה החשבון. 
התוכנה מאושרת על ידי מס הכנסה ורשות המסים (תוכנה רשומה 00215701).

למה כדאי מאוד לעבור להפקת חשבונית באינטרנט - און ליין?

יתרונות המערכת

פירוט פונקציונליות

פונקציונליות מיוחדת

הפקת מסמכי הכנסות

חיבוריות והרשאות

הפקת דוחות

סרטוני הדרכות

כלים נוספים