OFFICEGUY
הרחבת ניהול הוצאות הינה הרחבה של אפליקציית ניהול חשבונות.
הרחבה זו מאפשרת יצירת "מסמכי הוצאה" במערכת, שיכולים גם לכלול צילום של חשבונית ההוצאה.
העלאת צילומי החשבוניות יכולה להתבצע מתוך כל מכשיר נייד או נייח. מכשירים עם מצלמה יאפשרו לכם גם לצלם את ההוצאות ישירות למערכת.

לפירוט השיוכים/סיווגים של ההוצאות המופיעות בברירת מחדל במערכת - לחצו כאן.

יתרונות בהעלאת ההוצאות למערכת

  1. כל התיעוד החשבונאי שלכם מגובה אצלכם. לא צריך לסמוך על אף אחד אחר שישמור על המסמכים שלכם.
  2. לא צריך להעביר לרואה החשבון את מסמכי ההוצאה בצורה פיזית. הוצאות שהוזנו למערכת נשלחות בעדכון החודשי הקבוע לרואה החשבון (כפי שמוגדר תחת הגדרות ניהול חשבונות).
  3. ניתן להשתמש בדו"חות של המערכת לחישוב עלויות מע"מ ומקדמות מס הכנסה, במידה והזנתם גם את האחוז שמוכר למע"מ ולמס הכנסה של פריטי ההוצאה שלכם.