OFFICEGUY
במערכת איש המשרד ניתן להוציא כיום מסמכים בשלושה מטבעות (ש"ח, דולר ויורו) ובשתי שפות (עברית ואנגלית) מבחינת המטבע, בהתאם לחוק, המסמך תמיד ינוהל במערכת במטבע הארגון המקורי. למרות זאת, בחירת מטבע נפרד תגרום לכך שיוצגו שני מטבעות על המסמך: מטבע הארגון ומטבע המסמך. מבחינת השפה, השפה שבה נוצר המסמך היא השפה שלו ולא יהיה ניתן לשנות אותה לאחר יצירת המסמך והעברתו לספרים.

יצירת המסמך

על מנת להנפיק מסמך במטבע זר או בשפה זרה, בזמן עריכתו יש ללחוץ על "פעולות נוספות" ושם לבחור את מטבע/שפת המסמך.
מבחינת השפה, לאחר שמירת המסמך, ייראה המסמך בשפת הארגון (לרוב, עברית). אך כאשר תשמרו מקור/עותק של המסמך, הוא ייראה בשפת המסמך.
מבחינת המטבע, ניתן להגדיר את הסכום לכל מוצר/שירות בשתי דרכים, או באמצעות המטבע של הארגון (למשל ש"ח) או באמצעות מטבע המסמך (למשל דולר). מה הכוונה?
אם תגדירו במסמך שהמוצר שלכם עלה 50 ש"ח, ברגע שתשמרו את המסמך, המערכת תחשב את השער היומי של הדולר (נניח, 3.87) ותגדיר את הדולרים שקיבלתם (12.91 במקרה הזה)
אם תגדירו במסמך שהמוצר שלכם עלה 50 דולר, ברגע שתשמרו את המסמך, המערכת תחשב באותה הצורה, לפי השער היומי ותגדיר את הש"ח שיתועד במערכת (193.65 במקרה הזה)
ואם אתם רוצים לקבע שער משלכם?
תוכלו להזין גם את התקבול בש"ח וגם את התקבול בדולרים, וכך תגדירו את השער לפי תעבוד המערכת.
להמחשה בסרטון ליצירת מסמכים במטבע זר, לחצו כאן.

פתיחת האפשרות

במידה ואתם חסומים ליצירת מסמכים בשפה/מטבע זרים, על מנת לפתוח את האפשרות יש להיכנס להגדרות המערכת>הגדרות ניהול חשבונות>אפשרויות מתקדמות. בתוך האפשרויות המתקדמות יש לסמן את האפשרות: "אפשר יצירת מסמכים במטבעות שונים ובשפות שונות".
להמחשה בסרטון לפתיחת האפשרות ליצירת מסמכים במטבע/שפה זרים, לחצו כאן.