OFFICEGUY

איתור חברה / ח"פ

צריכים לאתר מספר ח"פ לפי שם חברה? לאתר את שם החברה לפי מספר עוסק מורשה?
לשימושכם, מצורף כלי פשוט ונוח לשימוש, אשר מאפשר איתור ח"פ לפי שם החברה.
שירות זה מוצע בחינם, והמידע המוצג בו מתעדכן באופן שוטף מתוך רשם החברות.
המידע המוצג כולל מידע בגין חברות, עמותות, מפלגות, וחברות לתועלת הציבור.
לקבלת פרטים נוספים אודות חברות, ניתן לפנות לרשם התאגידים, בקישור הבא.
איתור חברה
המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.