OFFICEGUY

יבוא ויצוא נתונים במבנה אחיד

מערכת OfficeGuy תומכת במבנה אחיד.
המערכת מאפשרת יבוא נתונים, בעת מעבר ממערכת אחרת, או יצוא נתונים, לטובת העברת נתונים למנהל/ת חשבונות.

יבוא נתונים במבנה אחיד

יבוא הנתונים מאפשר מעבר קל ומהיר ממערכת אחרת.
במהלך היבוא יווצר במערכת באופן אוטומטי מאגר לקוחות, מאגר מוצרים/שירותים, וכן יווצרו כל המסמכים* אשר הופקו על ידי המערכת הקודמת שלכם.
לחצו כאן ליבוא נתונים במבנה אחיד.

הערות חשובות
  • המערכת תומכת בייבוא מסמכים מהסוגים הבאים: קבלה, חשבון/חשבונית קבלה, קבלת תרומה, חשבון/חשבונית מס, דרישת תשלום, חשבון עסקה, הזמנה, חשבון/חשבונית מס זיכוי, תעודת משלוח, תעודת החזרה.
  • מערכות רבות לא מייצאות קובץ נתונים בצורה תקינה לפי הוראות המבנה האחיד, דבר אשר גורם לכך שבמקרים מסוימים המסמכים שנטענו לא יופיעו באופן תקין במערכת, או לא יטענו כלל.
    במידה ונתקלתם בבעיה בטעינת נתונים, יש לבצע את טעינת הנתונים לתוך הסימולטור הרשמי של רשות המסים בלחיצה כאן. במידה ואותם המסמכים שלא נטענו באופן תקין למערכת - אכן מופיעים באופן תקין בסימולטור - יש לשלוח אל תמיכת המערכת את הקובץ הרלוונטי לטעינה וצילום של המסמך הרלוונטי מתוך המערכת הקודמת.

יצוא נתונים במבנה אחיד

יצוא נתונים מאפשר העברת נתונים למנהל/ת חשבונות, גיבוי נתונים ומאפשר מעבר בין מערכות במידת הצורך.
לחצו כאן ליצוא נתונים במבנה אחיד.
המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.