OFFICEGUY

יבוא ויצוא נתונים במבנה אחיד

מערכת OfficeGuy תומכת במבנה אחיד.
המערכת מאפשרת יבוא נתונים, בעת מעבר ממערכת אחרת, או יצוא נתונים, לטובת העברת נתונים למנהל/ת חשבונות.

יבוא נתונים במבנה אחיד

יבוא הנתונים מאפשר מעבר קל ומהיר ממערכת אחרת.
במהלך היבוא יווצר במערכת באופן אוטומטי מאגר לקוחות, מאגר מוצרים/שירותים, וכן יווצרו כל המסמכים* אשר הופקו על ידי המערכת הקודמת שלכם.
לחצו כאן ליבוא נתונים במבנה אחיד.

הערות חשובות
  • המערכת תומכת בייבוא מסמכים מהסוגים הבאים: קבלה, חשבון/חשבונית קבלה, קבלת תרומה, חשבון/חשבונית מס, דרישת תשלום, חשבון עסקה, הזמנה, חשבון/חשבונית מס זיכוי, תעודת משלוח, תעודת החזרה.
  • מערכות רבות לא מייצאות את הנתונים בצורה התקינה לפי הוראות המבנה האחיד. ניתן לבדוק את המערכת שלכם בסימולטור הרשמי של רשות המסים בלחיצה כאן.

יצוא נתונים במבנה אחיד

יצוא נתונים מאפשר העברת נתונים למנהל/ת חשבונות, גיבוי נתונים ומאפשר מעבר בין מערכות במידת הצורך.
לחצו כאן ליצוא נתונים במבנה אחיד.
המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.