OFFICEGUY

מחירון ניהול חשבונות

השימוש באפליקציה הוא חינם עד 10 מסמכים בחודש.
להפקת מסמכים נוספים יש לרכוש הקצאה חודשית לפי המדרגות הבאות:
100 מסמכים נוספים בחודש ב-15 ₪.
500 מסמכים נוספים בחודש ב-60 ₪ (12 ₪ ל-100 מסמכים - 20% הנחה).
2500 מסמכים נוספים בחודש ב-240 ₪ (9.6 ₪ ל-100 מסמכים - 36% הנחה).

ברכישת 500 מסמכים ומעלה המחיר לכל 100 מסמכים נוספים בחודש יפחת ויהיה זהה למחיר של מדרגת ההקצאה הגבוהה.

לדוגמא – ברכישת 600 מסמכים לחודש (500 + 100) המחיר ל-100 המסמכים הנוספים יהיה 12 ₪ (ולא 15 ₪).
כל המחירים לפני מע"מ.

לעדכון הקצאת אפליקציית ניהול חשבונות »