OFFICEGUY

ניהול חשבונות (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

הגדרה תיאור
דוא"ל לקבלת פירוט מסמכים חודשי כל המסמכים החדשים שנוצרו יישלחו לכתובת זו ב-5 לכל חודש. ניתן להזין מספר כתובות, מופרדות באמצעות פסיק (",")
רמת עיגול המסמכים אפשרות זו מגדירה את הסכום הסופי במסמכי הכנסה (חשבונית/קבלה וכד'). לדוגמא, מסמך שיצא על סכום 151.35 ייצא על סך 200 ש"ח אם יוגדר כאן עיגול למאות. ניתן לשנות את ההגדרה עבור כל מסמך ספציפי בזמן יצירתו.
פעולה לביצוע לאחר יצירת מסמך
עותק לארגון ממסמך חשבונאי סימון תיבה זו יגרום לכך ששליחת עדכון בדוא"ל על מסמך חשבונאי חדש ללקוח/ה תתבצע עם עותק (CC) לארגון
סכומים כוללים מע"מ אפשרות זו מגדירה שכל המחירים של המוצרים/שירותים יהיו כוללים מע"מ בתוכם. אי סימון גורר את כך שהמערכת תצטרך להוסיף מע"מ ביצירת חשבונית או חיוב.<br /><br />להמחשה, אם בשורת מחיר המוצר תנפיקו חשבונית או תחייבו לקוח/ה ב-100 ש"ח:<br />במקרה ואופציה זו מסומנת, תופק חשבונית על ~85 ש"ח+מע"מ.<br />במקרה ואופציה זו לא מסומנת, החשבונית תצא על סך 100 ש"ח+מע"מ
אפשרות הזנת טקסט חופשי נוסף למוצר/שירות פתיחת אפשרות הזנת טקסט חופשי נוסף למוצרים/שירותים במסמכים
אפשרות הזנת תיאור לפרטי תשלום פתיחת אפשרות הזנת תיאור לאמצעי תשלום במסמכים חשבונאיים
אפשרות הזנת עלות לארגון לכל מוצר/שירות
צבע מוביל לעיצוב מסמכים
תמונת חתימה שתופיע על המסמכים החתימה תופיע על המסמכים. יש לבחור קובץ JPG/PNG. רזולוציה מומלצת: 250x250

העדפות ברירת מחדל

הגדרה תיאור
מטבע
שפת הפקת מסמכים ניתן לשנות את שפת המסמך בעת הפקתו, אך לא ניתן לשנות אותה לאחר שמירתו כמסמך סופי.
מוצר/שירות הכנסה ברירת מחדל
לקוח ברירת מחדל להכנסות
הצגת פרטי הארגון בתצוגה מקדימה של מסמכים

פרטי חשבון ואשראי

הגדרה תיאור
מספר בנק
מספר סניף
מספר חשבון
4 ספרות אחרונות של כ"א
בקשת תשלום בהעברה בנקאית סימון אפשרות זו יגרום להופעת טקסט בכל חשבונית, דרישת תשלום, חשבון עסקה, הזמנה, והצעת מחיר. הטקסט שיופיע יהיה בסגנון: פרטים להעברה בנקאית. מוטב: ישראל ישראלי; בנק: 10 (לאומי), סניף: 123, חשבון: 123456.
טקסט בקשת תשלום בהעברה בנקאית בברירת המחדל, יופיעו פרטי הבנק מהשדות הקודמים בטופס זה, בפורמט: שם ארגון, בנק: מס' בנק (שם הבנק), מס' סניף, מס' חשבון.

סוגי מסמכים נתמכים

הגדרה תיאור
חשבוניות מס/קבלות
חשבוניות מס
קבלות
דרישות תשלום
הזמנות
חשבוניות מס/קבלות זיכוי
חשבוניות זיכוי
קבלות זיכוי
הצעות מחיר

ניהול ספרים וניכוי מס במקור

הגדרה תיאור
אישור ניהול ספרים
אישור ניכוי מס במקור
שליחת אישורים בדוא"ל

אפשרויות מתקדמות

הגדרה תיאור
חשבון עסקה/דרישת תשלום כאשר אתם מבקשים מלקוח/ה לשלם לכם, אתם שולחים חשבון עסקה או דרישת תשלום? שדה זה מחליף את השמות של כל דרישות התשלום לחשבונות עסקה, ולהפך.
אחוז מע"מ השאר ריק לעדכון שער המע"מ באופן אוטומטי
פתיחת אפשרות פטור ממע"מ אפשרות זו נותנת יכולת לסמן לקוחות/ספקים כפטורים ממע"מ בארגון. מסמכי הכנסה, מסמכי הוצאה יופקו וחיובים יתבצעו ללא מע"מ עבור לקוחות/ספקים המוגדרים כפטורים ממע"מ.
ניהול תנאי תשלום ברמת לקוח/ה סימון תיבה זו, יוסיף שדה בכל כרטיס לקוח/ה וספק/ית. בשדה זה תנוהל ברירת המחדל של תנאי התשלום.
תמיכה בניהול ידני של קישור בין מסמכים
סכום מקדמות ביטוח לאומי
אחוז מקדמות מס הכנסה
מספר סידורי במס הכנסה
עריכת מסמכים לא חשבונאיים אפשרות זו משפיעה על היכולת לערוך מסמכים לא חשבונאיים, לרבות: הזמנות, הצעות מחיר, דרישות תשלום, חשבונות עסקה, תעודות משלוח.
הפעלת מנגנון אישור קבלת מסמכים
תזכורת אישור קבלת מסמכים (לקוח) פתיחת אפשרות זו תגרום לשליחת תזכורת הכוללת בקשה לאישור שליחת מסמכים ממוחשבים בדוא"ל ללקוחות שלא אישרו עדיין אם עברו שבועיים מאז שליחת המסמך הממוחשב הראשון.
תזכורת אישור קבלת מסמכים (ארגון) פתיחת אפשרות זו תגרום לשליחת דוא"ל לארגון אחת לחודש הכולל את פירוט הלקוחות שלא אישרו עדיין קבלת מסמכים בדוא"ל וכבר נשלחו אליהם מסמכים.
הצגת כמות 1 במסמכים סימון תיבה זו, יגרום להצגת עמודת הכמות במסמכים, גם במידה והכמות הינה 1. בברירת המחדל, עמודת הכמות מופיעה רק במסמכים המכילים שורה אחת או יותר בכמות הגדולה מ-1.
הצגת סכומים בתעודות משלוח סימון תיבה זו, יגרום להצגת סכומים בתעודות משלוח. ללא סימון התיבה, תעודות המשלוח יודפסו ללא סכומים. לתשומת הלב, בכל מקרה, יש להזין סכומים בעת יצירת תעודות המשלוח.
תמיכה בביטול מסמכים סימון תיבה זו תפתח אפשרות של ביטול מסמכים, בנוסף לאפשרות זיכוי מסמכים. לתשומת הלב, ניתן לבטל מסמכים ביום הפקתם בלבד.
תמיכה בהזנת תאריכים חופשית סימון אפשרות זו יגרום לכך שמסמכים חשבונאיים יוכלו לקבל תאריך בעבר או בעתיד. שימו לב שהאחריות המשפטית והחשבונאית בסימון אפשרות זו מוטלות עליכם בלבד.