OFFICEGUY
המערכת מציעה לכם אפשרות לניהול מלאי בסיסי, על מנת לעקוב אחרי הכמויות של המוצרים שאתם רוכשים ומוכרים.

איך זה עובד?

  • בכל פעם שאתם מקבלים מלאי, אתם מנפיקים "הזמנת רכש"*. שימו לב לרשום את הכמויות בסימן שלילי (מינוס, "-")
  • בכל פעם שאתם מוציאים מלאי, אתם מנפיקים חשבונית כרגיל.
זהו!

צפייה במצב המלאי

  • על מנת לצפות במצב המלאי יש להכין תצוגה מתאימה.
  • נכנסים לתיקיית "מוצרים/שירותים" (מופיעה בסרגל הפעולות תחת ניהול חשבונות)
  • לוחצים על "ניהול תצוגות" תחת סרגל הפעולות
  • לוחצים על "יצירת תצוגת סיכום".
  • בתצוגת הסיכום, תחת "בחירת שדה לשורות" בוחרים את "שם המוצר/שירות"
  • בתצוגת הסיכום תחת  "בחירת שדה לסיכום" לוחצים על סימן ה-"+" ליד המילה "שורות" ולאחר מכן על "כמות".
  • לוחצים על "ניהול תצוגות" ושומרים את התצוגה.
* כאשר אתם לוחצים על "יצירת מסמך" בניהול חשבונות, לא מופיעה לכם האפשרות של הזמנת רכש? ניתן להוסיף את האפשרות תחת הגדרות ניהול חשבונות.