OFFICEGUY

שכיר/ה? יתכן ומגיע גם לך החזר מס.


בשיתוף פעולה חדש, OfficeGuy יוצאת בשירות חדש של קבלת החזרי מס לשכירים.
החזרי מס הכנסה, ניתנים בגין שינויים במהלך שנת מס בשכר החודשי שלכם - אשר גרמו לכך ששילמת מס הכנסה גבוה מהנדרש כחוק.

על מנת שנוכל לספק לך את השירות הטוב ביותר, שלח/י אלינו במייל את הפרטים הבאים, לכתובת support@myofficeguy.com:
  1. פרטים אישיים בסיסיים (שם מלא, תעודת זהות, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני)
  2. טפסי 106 (ריכוז משכורת שנתי), של כל השנים שעליהן תרצה/י לקבל החזר מס (עד 6 שנים אחורה).
    חסר לך טופס 106? לא רוצה לפנות למעסיקים הקודמים בכדי לקבל את הטפסים? נוכל להשיג אותם עבורך.
לאחר מכן, נעביר את הפרטים לבדיקה, ולחישוב גובה ההחזר שמגיע לך. במידת הצורך, יתכן ונבקש טפסים נוספים.
ההחזר יועבר לחשבון הבנק האישי שלך לאחר חודשים בודדים.

השירות כרוך בעמלה של 20% מגובה ההחזר שתקבלו. לא קיבלת החזר - לא שילמת.
* במידה וחסרים לך טפסי 106, נוכל להשיג אותם עבורך. שירות השלמת הטפסים כרוך בעמלה מינימלית של 5% מגובה ההחזר.

נשמח לענות לכל שאלה במייל או בטלפון.