OFFICEGUY

ניכוי מס במקור

ארגונים מסוימים נדרשים בביצוע ניכוי מס במקור.
מערכת OfficeGuy תומכת באופן טבעי ופשוט בניכוי מס במקור.

איך מזינים ניכוי מס במקור?

הזנת סכום המס שנוכה במקור מתבצעת במסמכי הכנסות ובמסמכי הוצאות, בתוך טבלת התשלומים, על ידי בחירת סוג התשלום "ניכוי מס במקור".

להדגמה, במקרה של מוצר שהתקבל עליו תשלום במזומן על סך 100 ש"ח ונוכו במקור 30%:
  • בטבלת מוצרים/שירותים ירשם הסכום 100 ש"ח
  • בטבלת התשלומים ירשמו שתי שורות: אחת על מזומן בסך 70 ש"ח ואחת על ניכוי מס במקור בסך 30 ש"ח

בדיקת ניכוי מס במקור

לקבלת אישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים, ניתן לפנות לאתר רשות המיסים בלחיצה כאן.
המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.