OFFICEGUY
היסטוריית שיעורי המע"מ מעודכנת באופן שוטף על ידי איש המשרד, לשימוש גולשי האתר.
השיעורים משמשים את אפליקציית ניהול חשבונות ללקוחות המערכת.

שיעור המע"מ כרגע בישראל עומד על 17%.

מתאריך עד תאריך אחוז מע"מ
01/10/2015 שער נוכחי 17%
02/06/2013 30/09/2015 18%
01/09/2012 01/06/2013 17%
01/01/2010 31/08/2012 16%
01/07/2009 31/12/2009 16.5%
01/07/2006 30/06/2009 15.5%
01/09/2005 30/06/2006 16.5%
01/03/2004 31/08/2005 17%
15/06/2002 29/02/2004 18%
01/01/1993 14/06/2002 17%
01/01/1991 31/12/1992 18%
01/03/1990 31/12/1990 16%
01/10/1985 28/02/1990 15%
01/06/1985 30/09/1985 17%
01/08/1982 31/05/1985 15%
01/11/1977 31/07/1982 12%
01/07/1976 31/10/1977 8%