OFFICEGUY
אפליקציה פשוטה, נוחה ומהירה להנפקת חשבוניות וקבלות. מתאימה לכם גם אם אתם צריכים להוציא בחינם שתי קבלות בחודש, וגם אם אתם ארגון שמנפיק מיליוני מסמכים חשבונאיים בחודש ב-API. 
האפליקציה נבנתה בצורה כזו שהיא תהיה נגישה מאוד לאנשים המוציאים חשבונית בפעם הראשונה בחייהם, אך בלי לוותר על פונקציונליות מתקדמת ביותר שתתאים לארגונים מתקדמים ביותר.

מה האפליקציה מציעה לכם?

עלויות

יכולות נוספות

  • תמיכה בכל כמות מסמכים להפקה.
  • תמיכה בניהול שיקים ומזומנים - איזה שיקים מחכים להפקדה אצל לקוחות? איזה מחכים למשיכה ע"י הספקים? (בעלות נוספת של 15 ₪ / חודש).
  • תמיכה ניהול הוצאות - אפשרות לתעד הוצאות במערכת בצורה ידנית ולהבין את מצב ההוצאות אל מול ההכנסות, דו"ח מע"מ ועוד (בעלות נוספת של 15 ₪ / חודש).