OFFICEGUY

העברת חומרים להנה"ח

העברת חומרים להנה"ח

הצטרפות חינם עוד היום!
הצטרפות ללא התחייבות, וללא צורך בהזנת כרטיס אשראי.


תקנון השימוש מקובל עליי
ואפשר גם בהרשמה מהירה
הרשמה באמצעות פייסבוק הרשמה באמצעות גוגל
אפליקציית העברת חומרים להנהלת חשבונות מאפשרת לארגון לשלוח את כל המסמכים החשבונאיים אל מנהל החשבונות או רואה החשבון שלכם בצורה נוחה ופשוטה מתוך המערכת. האפליקציה מותקנת באופן אוטומטי יחד עם אפליקציית ניהול חשבונות.

השימוש באפליקציה מקל על תהליכי הנהלת החשבונות של הארגון ועל ההתנהלות מול רואה החשבון.

כדי לאפשר לרואה החשבון שלכם למשוך נתונים וחומרים מחשבון הארגון שלכם יש לצרף את כתובת המייל שלו בעמוד האפליקציה תחת "תזכורת חודשית למשיכת חומרים". לאחר הוספת המייל יישלח אל רואה החשבון מייל הכולל הרשאה לארגון ולינק ישיר לחשבון הארגון במערכת ממנו יוכל לשאוב את החומרים. 

בנוסף יש לקבוע האם יישלחו אל רואה החשבון החומרים והמסמכים שהופקו בחשבון בהתאם לתקופה שהוגדרה (חודשי או דו חודשי) או האם תשלח אל רואה החשבון תזכורת במייל אשר תפנה אותו אל עמוד האפליקציה לצורך משיכת החומרים אליו.

העלאת צילומי הוצאות דרך האפליקציה מאפשרת העברה אוטומטית של צילומי ההוצאות אל רואה החשבון (במידה והארגון מחובר אל ארגון רואה החשבון). ניהול הוצאות באופן הזה מקלים על תהליכי הנהלת החשבונות של הארגון - רואה החשבון מקבל באופן אוטומטי את צילומי ההוצאות שהועלו על ידי הארגון למערכת ומבצע תיוק שלהן בתיק הנהלת החשבונות של הארגון.

גם אם רואה החשבון שלכם אינו משתמש פעיל במערכת תוכלו לחבר אותו אל הנתונים החשבונאיים של  הארגון בכמה דרכים על מנת שיוכל לצפות בנתונים ולבצע את הנהלת החשבונות: מתן הרשאה לרואה החשבון, שליחת החומר באמצעות מייל או קובץ ייצוא ייעודי או דרך מסך ייעודי לרואי חשבון המאפשר גישה של רואה החשבון לחשבונכם ללא עלות וללא צורך בהרשמה למערכת לצורך ביצוע הנהלת החשבונות של הארגון.

מומלץ לבצע את הגדרות אפליקציית העברת חומרים להנהלת חשבונות בליווי גורם מקצועי מוסמך כדוגמת רואה החשבון של הארגון כדי להימנע מטעויות חשבונאיות.