OFFICEGUY

יצוא לחשבשבת (הגדרות אפליקציה)

כללי

הגדרה תיאור
דוא"ל לעדכון חודשי לכתובת הדוא"ל שתוגדר בשדה זה יישלח אחת לחודש ב-5 לחודש קובץ יצוא לחשבשבת המאפשר לטעון את כל נתוני הנהלת החשבונות שהוזנו ב-OfficeGuy ישירות לחשבשבת.<br />קובץ היצוא כולל את כל סוגי המסמכים החשבונאיים שלא עברו תהליך יצוא בעבר.<br />לתשומת הלב, במקרה בשגיאה ביצוא, יישלח לדוא"ל זה פירוט השגיאה.
יצוא הוצאות חודשי סימון תיבה זו יגרום לכך שכחלק מהדוא"ל החודשי, ילקחו בחשבון גם ההוצאות שנרשמו במערכת
מפתח חשבון מע"מ
שיטת יצוא נתונים מומלץ לבחור בשיטה הגמישה. שיטה זו מכילה שדות נוספים מעבר לשיטות האחרות. ניתן לבחור בשיטה המפורטת או המקוצרת לטובת יבוא תנועות יומן למערכות שאינן תומכות בשיטה הגמישה.

מפתחות חשבון - לקוחות/ספקים

הגדרה תיאור
לקוחות/ספקים
לקוחות/ספקים

מפתחות חשבון - מוצרים/שירותים (הכנסות)

הגדרה תיאור
מוצרים/שירותים
מוצרים/שירותים

מפתחות חשבון - פריטי הוצאה

הגדרה תיאור
פריטי הוצאה
פריטי הוצאה

מפתחות חשבון - קופות

הגדרה תיאור
בנקים
מפתח חשבון לקופת הבנק קופת הבנק היא הקופה הצוברת את כל הכסף שנכנס לתוך חשבון הבנק שלכם.<br />לקופה זו נכנסות בברירת מחדל תנועות של העברות בנקאיות, הוראות קבע, הפקדות שיקים והפקדות מזומן.‎
מפתח חשבון לקופת מזומן
מפתח חשבון לקופת שיקים
מפתח חשבון לקופת אשראי
מפתח חשבון לקופת אחר

סוגי תנועות

הגדרה תיאור
הכנסות סוג התנועה לרישום הכנסות, אשר מכילות בתוכן מרכיב מע"מ תקין לתקופת הרישום
הכנסות ללא מע"מ סוג התנועה לרישום הכנסות, אשר אינן מכילות בתוכן מרכיב מע"מ
הכנסות עם מע"מ חריג סוג התנועה לרישום הכנסות, אשר מכילות בתוכן מרכיב מע"מ שאינו תואם לאחוז המע"מ בתקופת הרישום
הוצאות סוג התנועה לרישום הוצאות, אשר מכילות בתוכן מרכיב מע"מ תקין לתקופת הרישום
הוצאות ללא מע"מ סוג התנועה לרישום הוצאות, אשר אינן מכילות בתוכן מרכיב מע"מ
הוצאות עם מע"מ חריג סוג התנועה לרישום הוצאות, אשר מכילות בתוכן מרכיב מע"מ שאינו תואם לאחוז המע"מ בתקופת הרישום