OFFICEGUY

ערכים אוטומטיים

אפליקציה זו מאפשרת להגדיר נתונים שיוזנו אוטומטית לתוך OfficeGuy על פי המשתמש המחובר. 
הנתון יכול להיות שם, מספר מזהה אישי, כתובת או כל דבר שתחשבו עליו.
האפליקציה פותחה באדיבות אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה.
לקריאה נוספת על ערכי ברירת מחדל, לחצו כאן.