OFFICEGUY

התאמות בנקים

התאמות בנקים

התנסות חינם עוד היום!
הצטרפות ללא התחייבות, וללא צורך בהזנת כרטיס אשראי.
100 רשומות בנק ב-50 ₪ לחודש + מע"מ. עלות הקמה חד פעמית בסך 500 ₪.


תקנון השימוש מקובל עליי
ואפשר גם בהרשמה מהירה
הרשמה באמצעות פייסבוק הרשמה באמצעות גוגל
אפליקציית התאמות בנק מאפשרת לוודא שכל מסמך חשבונאי שהוצאתם (קבלה/הוצאה) תואם לפירוט בחשבון הבנק, ושכל הפירוט בחשבון הבנק תואם למסמכים החשבונאיים במערכת.
התאמת בנק הינה חובה עבור עמותות, חברות בע"מ ועוסקים המנהלים חשבונאות כפולה. 
רואי חשבון נוהגים לעשות התאמת בנק לפחות אחת לשנה בעת העבודה על הדו"ח השנתי, אך אנחנו ממליצים לעשות התאמת בנק אחת לחודשיים. כאשר עושים התאמת בנק בתדירות נמוכה יותר, קשה מאוד להשלים חשבוניות מספקים, או להבין ממי הייתה העברה בנקאית שהתקבלה לפני שנה וחצי.

איך זה עובד?

צד החשבונות

התחלת העבודה עם התאמות בנק מתחילה בעבודה מלאה עם המערכת. כל ההכנסות צריכות להיות מתועדות בתוך אפליקציית ניהול חשבונות, כל ההוצאות צריכות להיות מתועדות בפירוט בתוך אפליקציית ניהול הוצאות.

צד הבנק

הצעד הראשון בצד הבנק, הוא לטעון את דפי הבנק למערכת.
ניתן לבצע את הטעינה באופן ידני (טעינת קבצים), או באופן אוטומטי, באמצעות העברת נתונים בין הבנק, לבין מערכת OfficeGuy. לקבלת פרטים על העברת נתונים אוטומטית - ניתן ליצור עימנו קשר.

הפקדות

על מנת לבצע התאמות, יש לוודא שמבצעים הפקדות לכספים שלא מגיעים ישירות לחשבון הבנק.
 • הפקדת מזומן לכסף שהתקבל במזומן.
 • הפקדת שיקים לכסף שהתקבל בשיק.
 • הפקדת שיקים לכסף שיצא בשיק.
 • משיכת מזומן לכסף שנמשך במזומן.
 • לתקבולי אשראי מסליקות: עבודה עם אפליקציית התאמות אשראי או יצירת הפקדות אשראי ידניות.
 • להוצאות אשראי: יש לבצע התאמות ידניות. אנחנו עובדים כרגע על פיתוח API מול חברות כרטיסי האשראי.

ביצוע התאמות

 • לאחר טעינת דף הבנק, יש לבצע תהליך של "התאמות אוטומטיות".
 • לאחר ביצוע ההתאמות האוטומטי של המערכת, מומלץ לבצע "רישום הוצאות אוטומטי". רישום ההוצאות האוטומטי מאפשר לכם ליצור בקלות מסמכי הוצאה לכל עמלות הבנק ולדברים דומים.
 • לאחר מכן מתחיל תהליך ה-"התאמות הידניות". ניתן לעבוד בהתאמות ידניות בשני מצבים:
  • תצוגת שתי עמודות: מציג את צד החשבונות ליד צד הבנק בשתי טבלאות שונות.
  • תצוגת עמודה אחת: מציג את שני הצדדים משולבים בטבלה אחת.

פונקציונליות מיוחדת