OFFICEGUY

התאמות בנקים (הגדרות אפליקציה)

כללי

הגדרה תיאור
תמיכה בריבוי חשבונות בנק
תיאור תנועות קבצי מס"ב שדה זה קובץ את שורת התיאור אשר תופיע בבנק בגין קבלת התשלומים במס"ב. ניתן להזין חלק משורת התיאור, על מנת לאתר שורות דומות.

העדפות ברירת מחדל

הגדרה תיאור
קופת מעבר כאשר מתבצעת התאמה, המערכת מחפשת כסף במערכת שהופקד לבנק. בין אם קבלה על העברה בנקאית, הפקדת שיק או הפקדת מזומן. כל ההפקדות האלה מתבצעות לקופה כלשהי. כאן מוגדרת הקופה בה המערכת תחפש את הכסף.
קופה סופית כאשר מתבצעת התאמה, מבחינה חשבונאית הכסף עובר מקופת המעבר אל קופה הסופית. קופת המעבר היא כסף שציפיתם שיופיע בבנק והקופה הסופית היא כסף שאתם יודעים שנמצא בבנק.
פריט הוצאה לרישום הוצאות
ספק/ית לרישום הוצאות