OFFICEGUY

התאמות בנקים (הגדרות אפליקציה)

כללי

הגדרה תיאור
תמיכה בריבוי חשבונות בנק
תיאור תנועות קבצי מס"ב

העדפות ברירת מחדל

הגדרה תיאור
קופת מעבר
קופה סופית
מוצר/שירות לרישום הוצאות
ספק לרישום הוצאות