OFFICEGUY

BlueSnap

BlueSnap

הצטרפות חינם עוד היום!
הצטרפות ללא התחייבות, וללא צורך בהזנת כרטיס אשראי.
10 מסמכים בחודש חינם. עד 110 מסמכים בחודש ב-15 ₪ לחודש + מע"מ.


תקנון השימוש מקובל עליי
ואפשר גם בהרשמה מהירה
הרשמה באמצעות פייסבוק הרשמה באמצעות גוגל
אפליקציית BlueSnap מאפשרת הפקת חשבונית/קבלה (או חשבון/קבלה לעוסקים פטורים ולעמותות) באופן אוטומטי לאחר רכישה, גם במידה והרכישה לא בוצעה מתוך מערכת OfficeGuy.
שיטת עבודה זו נפוצה עבור עוסקים אשר מוכרים מוצרים באינטרנט ומעוניינים לקבל תשלומים באמצעות BlueSnap.
הפקת המסמך מבוצעת באמצעות שימוש ב-IPN (קיצור של Instant Payment Notification), וניתנת להפעלה מתוך הגדרות האפליקציה.
הגדרת כתובת ה-IPN של OfficeGuy מתבצעת בתוך הגדרות מערכת BlueSnap. להסבר מפורט לחצו כאן.