OFFICEGUY

יומן (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

הגדרה תיאור
הצגת תאריכים עבריים
הצגת חגים ומועדים לתשומת הלב, מקור נתוני החגים והמועדים הינו היומן של גוגל. הנתונים מופיעים באנגלית.
הצגת יומנים מ-Google Calendar על מנת להציג יומנים המנוהלים ב-Google Calendar, יש לוודא כי היומנים פתוחים באמצעות הרשאה ציבורית. בשדה זה יש להזין את מזהה היומן בגוגל, לדוגמה: iw.jewish#holiday@group.v.calendar.google.com. ניתן להזין מספר מזהים באמצעות הפרדה עם פסיק.
שעת תחילת יום עבודה
שעת סיום יום עבודה