OFFICEGUY

יומן (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

הגדרה תיאור
הצגת תאריכים עבריים
הצגת חגים ומועדים לתשומת הלב, מקור נתוני החגים והמועדים הינו היומן של גוגל. הנתונים מופיעים באנגלית.
הצגת יומני גוגל על מנת להציג יומני גוגל, יש לוודא כי היומנים פתוחים באמצעות הרשאה ציבורית. בשדה זה יש להזין את מזהה היומן בגוגל, לדוגמה: iw.jewish#holiday@group.v.calendar.google.com. ניתן להזין מספר מזהים באמצעות הפרדה עם פסיק.
שעת תחילת יום עבודה
שעת סיום יום עבודה