OFFICEGUY

מחירון שיקים ומזומנים

השימוש באפליקציה מאפשר להפיק עד 10 מסמכים בחודש בעלות של 15 ₪.

להפקת מסמכים נוספים יש לרכוש הקצאה חודשית לפי המדרגות הבאות:
100 מסמכים נוספים בחודש ב-15 ₪.
500 מסמכים נוספים בחודש ב-60 ₪ (12 ₪ ל-100 מסמכים - 20% הנחה).
2500 מסמכים נוספים בחודש ב-240 ₪ (9.6 ₪ ל-100 מסמכים - 36% הנחה).

ברכישת 500 מסמכים ומעלה המחיר לכל 100 מסמכים נוספים בחודש יפחת ויהיה זהה למחיר של מדרגת ההקצאה הגבוהה.
 
לדוגמא – ברכישת 600 מסמכים לחודש (500 + 100) המחיר ל-100 המסמכים הנוספים יהיה 12 ₪ (ולא 15 ₪).
כל המחירים לפני מע"מ.