OFFICEGUY

שיקים ומזומנים (הגדרות אפליקציה)

כללי

הגדרה תיאור
מספר השיק הבא להדפסה כאן יש להזין את המספר של השיק הבא אותו תרצו להדפיס. המערכת תדאג לקדם את המספר הזה אוטומטית בכל פעם שאתם יוצרים שיק הוצאה במערכת.