OFFICEGUY

סליקת אשראי (הרחבות זמינות)

הבהרה: ניתן לרכוש כל הרחבה מספר פעמים על מנת להגיע להקצאה בכמות האופטימלית במחיר האופטימלי.
כל המחירים המוצגים הינם לפני 17% מע"מ.
שם ההרחבה עלות
100 חיובים נוספים ₪35 / חודש
500 חיובים נוספים ₪140 / חודש
2,500 חיובים נוספים ₪560 / חודש