OFFICEGUY

סליקת אשראי (הרחבות זמינות)

הבהרה: ניתן לרכוש כל הרחבה מספר פעמים על מנת להגיע להקצאה בכמות האופטימלית במחיר האופטימלי.
כל המחירים המוצגים הינם לפני 17% מע"מ.
שם ההרחבה עלות
הקצאה של 100 חיובים נוספים בחודש ₪35 / חודש
הקצאה של 500 חיובים נוספים בחודש ₪140 / חודש
הקצאה של 2,500 חיובים נוספים בחודש ₪560 / חודש