OFFICEGUY
חייבתם באשראי ואתם רוצים להחזיר כסף ללקוח/ה?
זה העמוד להבין איך עושים את זה.

בתחום זה ישנן שתי אפשרויות, ביטול עסקה וזיכוי עסקה.
  • ביטול עסקה מתבצע ישירות מול הסולק (חברת האשראי או המאגד). יוצרים קשר עם הסולק ומבטלים את העסקה וכך היא לא תופיע ללקוח/ה בכלל. 
  • זיכוי עסקה מתבצע על ידי ביצוע הפעולה בשנית בסכום שלילי. לתשומת הלב, המאגד (Upay) לא תומך בזיכוי עסקה.

ביטול עסקה

על מנת לבטל עסקה יש צורך להתקשר לחברת האשראי או למאגד ולהזדהות.
יש צורך להכווין את נציג/ת השירות לעסקה המדוברת ולהורות על ביטולה.

זיכוי עסקה

זיכוי עסקה מתבצע במערכת תחת "יצירת זיכוי ללקוח/ה". במסך זה אין צורך לרשום את הסכום במינוס.

שימושים נפוצים

  • ביטול עסקה
  • חיוב שבוצע פעמיים בטעות
  • החזר חלקי על תשלום שבוצע
  • החזר חלק מעסקת תשלומים שבוצעה