OFFICEGUY

זיכוי וביטול אשראי - החזר תשלום ללקוח

חייבתם באשראי ואתם רוצים להחזיר כסף ללקוח/ה?
זה העמוד להבין איך עושים את זה.

בתחום זה ישנן שתי אפשרויות, זיכוי עסקה וביטול עסקה.
  • זיכוי עסקה מתבצע על ידי ביצוע הפעולה בשנית בסכום שלילי. לתשומת הלב, המאגד (Upay) לא תומך בזיכוי עסקה.
  • ביטול עסקה מתבצע ישירות מול הסולק (חברת האשראי או המאגד). יוצרים קשר עם הסולק ומבטלים את העסקה וכך היא לא תופיע ללקוח/ה בכלל. 

זיכוי עסקה

זיכוי עסקה מתבצע במערכת, מתוך המסמר המקורי (חשבונית/קבלה או חשבון/קבלה), ובתוכו תחת "יצירת זיכוי באשראי". לחילופין, ניתן ליצור זיכוי באשראי ללא שיוך למסמך קיים, באמצעות הכפתור "יצירת זיכוי ללקוח/ה". במסך זה אין צורך לרשום את הסכום במינוס.
במסך יצירת הזיכוי, מבוצעת עסקת זיכוי מול חברת האשראי, המחזירה ללקוח/ה בפועל את הסכום שבו חויב/ה.
בנוסף, באופן אוטומטי יונפק מסמך זיכוי (חשבונית קבלה/זיכוי או חשבון/קבלה זיכוי). ניתן לקבוע את סוג המסמך שיונפק תחת הכותרת "שונות" בדף יצירת הזיכוי ללקוח/ה.

ביטול עסקה

על מנת לבטל עסקה יש צורך להתקשר לחברת האשראי או למאגד ולהזדהות.
יש צורך להכווין את נציג/ת השירות לעסקה המדוברת ולהורות על ביטולה.
לאחר ביטול העסקה, יש צורך לזכות באופן ידני את המסמך שנוצר, להסבר על זיכוי מסמכים לחצו כאן.

שימושים נפוצים

  • ביטול עסקה
  • חיוב שבוצע פעמיים בטעות
  • החזר חלקי על תשלום שבוצע
  • החזר חלק מעסקת תשלומים שבוצעה
המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.