OFFICEGUY

בדיקות במהלך אינטגרציה עם סליקת אשראי

החלטתם לעשות אינטגרציה עם סליקת אשראי?
על מנת לבצע בדיקות אינטגרציה מול מסוף בדיקות, יש להקים ארגון חדש לטובת הבדיקות. הארגון יחובר למסוף בדיקות, ויוגדר כארגון שאינו נדרש בתשלום. לחצו כאן להסבר על הקמת ארגון חדש. לאחר הקמת הארגון החדש, יש לשלוח טופס בקשת תמיכה, על מנת שנוכל לבצע את ההגדרות הנדרשות.

אנחנו נתקלים בהרבה מקרים שבהם מבקשים מאיתנו כרטיסי אשראי לטובת ביצוע הבדיקות. 
להלן רשימת כרטיסי אשראי (שאינם אמיתיים) אשר ניתנים לשימוש לטובת הבדיקות:

 • כרטיס מקומי (כרטיס פיקטיבי אשר עובר בדיקת תקינות)
  1231-1231, תוקף 12/2020, עם הספרות 123 בגב הכרטיס.

 • ויזה כרטיס (פיקטיבי אשר עובר בדיקות תקינות)
  4580-4580-4580-4580, תוקף 12/2020, עם הספרות 123 בגב הכרטיס.

 • כרטיס מקומי
  5400-0147-3, תוקף 08/2021, עם הספרות 858 בגב הכרטיס.
  5900-0151-5, תוקף 08/2021, עם הספרות 830 בגב הכרטיס.
  1300-0207-0, תוקף 02/2020, עם הספרות 452 בגב הכרטיס.

 • אמריקן אקספרס
  3755-103900-00300, תוקף 04/2021, עם הספרות 648 בגב הכרטיס.
  3755-132904-21238, תוקף 12/2020, עם הספרות 153 בגב הכרטיס.
  3755-132904-21220, תוקף 12/2020, עם הספרות 146 בגב הכרטיס.

 • ויזה
  4557-4304-0006-6161, תוקף 04/2021, עם הספרות 124 בגב הכרטיס.
  4557-4404-1001-4788, תוקף 12/2020, עם הספרות 464 בגב הכרטיס.

 • מסטרקארד
  5326-1013-0856-0814, תוקף 08/2020, עם הספרות 694 בגב הכרטיס.
  5326-1013-1376-9103, תוקף 09/2020, עם הספרות 619 בגב הכרטיס.
  5326-1203-6027-4171, תוקף 09/2020, עם הספרות 970 בגב הכרטיס.
לתשומת הלב, כרטיסי אשראי אמיתיים לרוב אינם עוברים באופן תקין במסוף הבדיקות, יש להשתמש רק בכרטיסי בדיקות.
המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.