OFFICEGUY
ישנן שתי דרכים להצטרפות לסליקת אשראי במערכת.

הצטרפות דרך מאגד

דרך ההצטרפות הפשוטה יותר היא דרך "מאגד" (שיתוף פעולה שלנו עם חברה חיצונית).
שיטה זו מאפשרת להתחיל לסלוק תוך 30 שניות. קבלת הכספים תתבצע לאחר השלמת פגישת זיהוי והעברת מסמכים.

מאפייני השירות:
 • הצטרפות מהירה תוך פחות מדקה, כחלק מתהליך ההרשמה במערכת, לאחר התקנת אפליקציית סליקת האשראי.
 • הנפקה אוטומטית של קבלה בעת סליקה.
 • קבלת הכסף מיד במועד הסליקה.
 • עמלת סליקה של 2.2%-2.5% + מע"מ.
 • (אופציונלי) קבלת כל תשלומי עסקה בתשלומים יום למחרת העסקה ("ניכיון תשלומים"). השירות בעמלה של 0.75% לתשלום (4 תשלומים = 3% עמלה + מע"מ).
הערות חשובות:
 • שירות ניכיון התשלומים הינו שירות המופעל בברירת מחדל במאגד, אם אינכם רוצים בו יש צורך לבקש לצאת ממנו בצורה אקטיבית ישירות מול המאגד.
 • בברירת המחדל אתם לא יכולים לקבל תשלומים מכרטיסים שלא הונפקו בישראל, זהו שירות שצריך לפתוח.
 • עמלת הסליקה של כרטיסי דיינרס, כרטיסי אמריקן אקספרס וכרטיסים שלא הונפקו בארץ, עומדת על 4%.
 • סליקה בתשלומים דרך המאגד מוגבלת ל-12 תשלומים.
 • ניתן לשאת ולתת על סכום העמלות לאחר מספר חודשי פעילות, אחרי התרשמות ממחזור הפעילות.
לאחר ההרשמה, אנו מציעים להכין בהקדם את הטפסים הנדרשים על ידי המאגד:
 • צילום תעודת מזהה (רישיון/תעודת זהות/דרכון של בעל החשבון).
 • תעודת עוסק מורשה (תעודת רישום חברה, רישום עמותה, עוסק פטור או אפילו אישור ניהול ספרים ממס הכנסה).
 • מסמך אימות חשבון בנק (אישור ניהול חשבון, שיק מבוטל או כל מסמך שמראה על קשר בין בעל החשבון למספר החשבון).
 • הרשאה לחיוב חשבון חתומה על ידי הסניף בו מתנהל החשבון.
על מנת להצטרף לסליקת אשראי דרך מאגד עכשיו, לחצו כאן!

הצטרפות דרך חברת אשראי

דרך ההצטרפות המסובכת יותר היא דרך חברת אשראי.
מי שמעוניינים לסלוק דרך OfficeGuy, לפני שמתחילים לסלוק באמצעות המערכת, צריכים לפתוח מספר ספק אצל אחת מחברות הסליקה (ישראכרט / ויזה כאל / לאומי קארד) ורק לאחר מכן למלא טופס קצר של בקשה לפתיחת מסוף באופיסגיא.
ניתן לקבל הסבר מלא על ההצטרפות לסליקת האשראי דרך חברת אשראי כאן.