OFFICEGUY

מחירון סליקת אשראי

השימוש באפליקציה מאפשר לבצע עד 10 חיובי אשראי (סליקות) בחודש (כולל הפקת עד 10 מסמכים) ללא עלות.

אנחנו מציעים הצטרפות מהירה לשירותי הסליקה חינם וללא עלות הקמה, דרך חברת Upay.
ניתן להצטרף לשירותי הסליקה גם דרך חברות האשראי (ויזה, ישראכרט, מקס/לאומי קארד) באמצעות מספר ספק קיים בעלות חד-פעמית של 250 ₪.

לביצוע חיובי אשראי נוספים (כולל מסמכים) יש לרכוש הקצאה חודשית לפי המדרגות הבאות:
100 חיובי אשראי נוספים בחודש ב-50 ₪
500 חיובי אשראי נוספים בחודש ב-200 ₪ (40 ₪ ל-100 חיובים)
2500 חיובי אשראי נוספים בחודש ב-800 ₪ (32 ₪ ל-100 חיובים)

ברכישת 500 חיובי אשראי ומעלה המחיר לכל 100 חיובים נוספים בחודש יפחת ויהיה זהה למחיר של מדרגת ההקצאה הגבוהה.

לדוגמא – ברכישת 600 חיובי אשראי לחודש (500 + 100) המחיר עבור 100 החיובים הנוספים יהיה 40 ₪ (ולא 50 ₪).
כל המחירים לפני מע"מ.