OFFICEGUY

מחירון סליקת אשראי

האפליקציה מוצעת חינם לשימוש עד 10 חיובים ומסמכים בחודש.
לתשומת הלב - אנחנו מציעים הצטרפות מהירה חינם ללא עלות הקמה (דרך חברת UPay).
בנוסף, ניתן להצטרף לסליקה דרך חברת אשראי באמצעות מספר ספק קיים (ויזה, ישראכרט, לאומיקארד) בעלות הצטרפות חד פעמית של 250 ₪.

המדרגה הראשונה להרחבת ההקצאה החודשית היא 100 חיובים ב-50 ₪ (כוללת 100 מסמכים).
המדרגה הבאה היא 500 חיובים ב-200 ₪ (כולל מסמכים) ואחריה 2,500 חיובים ב-800 ₪ (כולל מסמכים).

להמחשה, על מנת לרכוש 600 חיובים ניתן לרכוש מדרגה של 500 ומדרגה נוספת של 100.
כל המחירים המופיעים באתר הינם לפני הוספת מע"מ.