OFFICEGUY

החזרות חיובים (הגדרות אפליקציה)

התראות

הגדרה תיאור
דוא"ל ארגון הגדרה המאפשרת שליחת ההתראות לכתובת דוא"ל נפרדת מזו המוגדרת בארגון.
שליחת התראות לארגון בגין החזרות
שליחת התראות לארגון בגין בקשות להצגת שובר