OFFICEGUY

כפתור הוספת שדה

מכירים את כפתור "הוספת שדה"? אם לא, מוזמנים לקרוא ולהכיר! 
לפני הקריאה מומלץ להתרענן בלוגיקה של המערכת אם אתם לא בקיאים בה עדיין.
כפתור הוספת שדה הינו גישה מהירה לשימוש נפוץ מתוך הגדרת תיקייה/כרטיס.

איך זה עובד?

ניתן להגיע לכפתור מתוך כפתור הפעולות הנוספות מתוך כרטיס או תיקייה.

כאשר תלחצו על הכפתור, ייפתח מסך המאפשר לכם שתי פעולות מרכזיות:
  1. הוספת שדה לתצוגה (רק אם לחצתם על הכפתור מתוך תצוגה טבלאית)
  2. הוספת שדה לתיקייה (בכל מקרה).

הוספת שדה לתצוגה

"הוספת שדה לתצוגה" תגרום לכך שתתווסף עמודה לטבלה אותה ראיתם לפני הלחיצה על "הוספת שדה".
השדות שמופיעים בחלון תחת "הוספת שדה לתצוגה" הינם השדות של התיקייה ושדות המקושרים לתיקייה.

הוספת שדה לתיקייה

"הוספת שדה לתיקייה" תפתח חלון חדש המאפשר להזין מספר נתונים:
  1. שם השדה
  2. סוג הנתונים של השדה
  3. האם השדה יהיה מסוג "ערכים מרובים"
המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.