OFFICEGUY

ניהול כללי (CRM) (הרחבות זמינות)

הבהרה: ניתן לרכוש כל הרחבה מספר פעמים על מנת להגיע להקצאה בכמות האופטימלית במחיר האופטימלי.
כל המחירים המוצגים הינם לפני 17% מע"מ.
שם ההרחבה עלות
1GB נוספים לאחסון
מגדילה את נפח האחסון ב-1GB
₪25 / חודש