OFFICEGUY

הרשאות לאפליקציה ספציפית

רוצים לתת לעובד/ת הרשאה לפעולה ספציפית במערכת?
המערכת תומכת היום באפשרות לתת לעובדים גישה לדיווח נוכחות בלבד, לדיווח זמן עבודה בלבד או לניהול משימות.

איך זה עובד?

  1. ראשית, יש לוודא שהעובד/ת מופיע/ה תחת האנשים שיש להם הרשאה למערכת
  2. אם אתם רוצים לתת הרשאה ספציפית בלבד, יש לבחור הרשאה מסוג "ללא הרשאות"
  3. תחת אפליקציית הרשאות ניתן למצוא קישור ל-"הרשאות לאפליקציות".
  4. תחת מסך "הרשאות לאפליקציות" ניתן ליצור הרשאה חדשה.
  5. במסך יצירת הרשאה חדשה, יש לבחור את שם המשתמש (משלב 1), ואת ההרשאה שתינתן לו.