OFFICEGUY

הגדרות תיקייה/כרטיס

המרכיבים המרכזיים של כל תיקייה הם שם התיקייה והשדות שיימצאו בכל אחד מהכרטיסים של התיקייה.
בנוסף לכך, ניתן למצוא תחת הגדרות תיקייה/כרטיס הגדרות נוספות:
 • הגדרות תיקייה: שם התיקייה, הקטגוריה אליה היא משוייכת ועוד.
 • הגדרות כרטיס: השדות שיופיעו בכל כרטיס, סוגי השדות, תבנית השם שתבנה את שמות הכרטיסים ועוד.
 • הגדרות שדה: האם יש תיאור לשדה, האם הוא חסום לעריכה, האם ניתן להזין בשדה כמה ערכים מאותו הסוג?
 • הגדרות מתקדמות: הגבלה של הזנת נתונים בתיקייה מקושרת, תיקיות יורשות, תיקיות אם ועוד.
ניתן להגיע להגדרות תיקייה/כרטיס כיום בכמה דרכים:
 • כאשר אתם נמצאים בעמוד של תיקייה, או בעמוד של אחד הכרטיסים בתיקייה, לחיצה בפינה העליונה על גלגל השיניים של ההגדרות יאפשר לכם ניווט מהיר להגדרות תיקייה/כרטיס.
 • ניתן להיכנס ל-"מצב עריכה" דרך הגדרות האפליקציה של "ניהול כללי (CRM)", ומשם להיכנס להגדרות תיקייה/כרטיס הרלוונטיות. להגדרות האפליקציה ניתן להגיע דרך גלגל השיניים בפינה העליונה בזמן שאתם נמצאים בתוך האפליקציה באמצעות לחיצה על "הגדרות אפליקציה" או דרך מסך "הגדרות מערכת" ובתוכו, "ניהול כללי (CRM)" תחת "הגדרות אפליקציות".

הגדרות נוספות

 • תבנית שם - הגדרה המאפשרת הבדלה פשוטה בין כל כרטיס בתיקייה.
 • תיקייה יורשת - הגדרת המאפשרת יצירת היררכיה בין תיקיות.
 • קטגוריה - הגדרה המאפשרת קיבוץ של מס' תיקיות, תחת כותרת אחת. אפשרות זו מאפשרת עבודה נוחה עם האפליקציה, במידה וקיימות תיקיות רבות.
 • תיאור - מלל המופיע בדף הראשי של התיקייה, ניתן להשתמש בו על מנת להסביר את השימוש בתיקייה.
 • שמור וצור חדש - אפשרות המוסיפה כפתור "+" לכפתור השמירה בעמוד יצירת/עריכת כרטיס בתיקייה. לחיצה עליו תשמור את הכרטיס ותפתח כרטיס חדש להזנה. אפשרות זו מאפשרת למשל יצירת כרטיסים מרובים בצורה רציפה ומהירה.
 • הגדרה זו חוסכת קליקים וטעינת דפים בעת הזנת נתונים רציפה, עבור נתונים שאינם נוחים להזנה באמצעות עריכת תצוגה טבלאית.
 • הגדרות רבות נוספות, המאפשרות הגבלת הזנת/עריכת נתונים.
המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.