OFFICEGUY

מזהה כרטיס במערכת

לכל כרטיס במערכת יש "מזהה". בצילום המסך הראשון ניתן לראות את מזהה התיקייה ("123456") ואת מזהה הכרטיס ("987654").
המזהים מופיעים בכל עמוד של המערכת שהינו תיקייה או כרטיס.

כמו כן, ניתן לקבל את המזהים של תיקייה שלמה על ידי יצוא נתונים של התיקייה בפורמט CSV או בפורמט OfficeGuy, כמודגם בצילום המסך השני.
המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.