OFFICEGUY

מחירון ניהול כללי (CRM)

האפליקציה מאפשרת לאחסן עד 10,000 כרטיסים בנפח של 1GB ב-100 ₪ לחודש.

להגדלת נפח האחסון יש לרכוש הקצאה חודשית לפי המדרגות הבאות:
הקצאת אחסון של 2,000 כרטיסים בנפח של 500MB ב-25 ₪ לחודש.
הקצאת אחסון של 10,000 כרטיסים בנפח של 1GB ב-75 ₪ לחודש.
הקצאת אחסון של 50,000 כרטיסים בנפח של GB5 ב-225 ₪ לחודש.

ברכישת הקצאת אחסון של 10,000 כרטיסים ומעלה המחיר לכל 2000 כרטיסים נוספים בחודש יפחת ויהיה זהה למחיר של מדרגת ההקצאה הגבוהה.

לדוגמא – ברכישת הקצאת אחסון של 12,000 כרטיסים לחודש (10,000 + 2,000) המחיר עבור 2,000 הכרטיסים הנוספים יהיה 15 ₪ (ולא 25 ₪).

כל המחירים לפני מע"מ.

* ה-CRM מורכב מתיקיות, בכל תיקייה יש כרטיסים ובכל כרטיס יש שדות. אין הגבלה לכמות התיקיות והשדות.