OFFICEGUY

מחירון ניהול כללי (CRM)

מחיר השימוש באפליקציה הוא 100 ₪ חודש והוא כולל אחסון של עד 10,000 כרטיסים בנפח של 1GB.

הקצאות אחסון נוספים בחודש

  • 2,000 כרטיסים בנפח 500MB ב-25 ₪.
  • 10,000 כרטיסים בנפח 1GB ב-75 ₪.
    2,000 כרטיסים נוספים ב-17 ₪ (32% הנחה).
  • 50,000 כרטיסים בנפח 5GB ב-225 ₪.
    2,000 כרטיסים נוספים ב-9 ₪ (64% הנחה).
* המחירים לא כוללים מע"מ.
* אפליקציית CRM מורכבת מתיקיות, בכל תיקייה כרטיסים ובכל כרטיס שדות. אין הגבלה לכמות התיקיות והשדות.