OFFICEGUY

ניהול כללי (CRM) (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

הגדרה תיאור
ניהול ערכים אוטומטיים
דחיסת קבצי תמונות בפורמט PNG סימון תיבה זו, יגרום לכך שהמערכת תבצע דחיסה באופן אוטומטי לקבצי תמונות בפורמט PNG אשר נטענים אל המערכת. דחיסת התמונות לא תפגע באיכות באופן הנראה לעין ותאפשר טעינה מהירה יותר.
תוכנת ניווט