OFFICEGUY

דף מידע ללקוח/ה

דף המידע ללקוח/ה מכיל מידע שונה ללקוח/ה שלכם, מתוך האפליקציות המותקנות אצלכם.
דף המידע מאפשר ללקוחות שלכם לקבל עדכון ומידע מבלי ליצור איתכם קשר, בזמנם הפנוי מבלי להטריח אתכם.

ניתן להגיע לעריכת ההגדרות של דף זה דרך הגדרות מערכת > הגדרות נוספות > דף מידע ללקוח/ה.
בנוסף לבחירה באם להציג או להסתיר כל אחד ממרכיבי דף המידע, ניתן גם לבחור בעבור כמה חודשים יוצגו הנתונים. בברירת המחדל תוצג כל היסטוריית הנתונים ללקוח/ה.

מרכיבי דף המידע

  • אפשרות לעדכון אמצעי תשלום ע"י הלקוח/ה (פתוחה בברירת המחדל).
  • אפשרות לביטול הוראת קבע ע"י הלקוח/ה (מופיעה רק אם מותקנת אפליקציית הוראות קבע, האפשרות חסומה בברירת המחדל).
  • סוגי מסמכים להצגה בנוסף למסמכים חשבונאיים (הזמנות, דרישות תשלום/חשבונות עסקה, הסוגים לא מוצגים בברירת המחדל).
  • האם להציג את היסטוריית החיובים של הלקוח/ה (לא מוצגת בברירת המחדל).
  • האם להציג את הוראות הקבע הפעילות של הלקוח/ה (מוצגים בברירת המחדל).
  • האם להציג את הוראות הקבע שהסתיימו עבור הלקוח/ה (לא מוצגים בברירת המחדל).
המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.