OFFICEGUY

ניהול פניות (הגדרות אפליקציה)

כללי

הגדרה תיאור
שליחת התראות לארגון
שיוך עובד/ת אוטומטית לפי תגובה ראשונה סימון תיבה זו יגרום לחיבור בין הפנייה לבין העובד/ת שהגיב/ה לה בעת תגובה על פנייה אלא אם הפנייה כבר משוייכת לעובד/ת אחר/ת.
שיוך עובד/ת אוטומטית לפי לקוח/ה סימון תיבה זו יגרום לחיבור פנייה חדשה לעובד/ת. החיבור יתבצע על פי השיוך שמופיע בפנייה החדשה ביותר של הלקוח/ה.
שיוך לקוח/ה אוטומטית לפי כתובת הדוא"ל
שיוך לקוח/ה אוטומטית לפי פניות קודמות