OFFICEGUY

ניהול פניות (הגדרות אפליקציה)

כללי

הגדרה תיאור
שליחת התראות לארגון
שיוך אוטומטי של פניות לעובדים סימון תיבה זו, יגרום לכך שלאחר שליחת התגובה הראשונית לפנייה, הפנייה תשויך לעובד/ת ששלח/ה את התגובה.
שיוך פניות אוטומטי ללקוחות לפי כתובת הדוא"ל
שיוך פניות אוטומטי ללקוחות לפי פניות קודמות