OFFICEGUY

ניהול פניות (הגדרות אפליקציה)

כללי

הגדרה תיאור
שליחת התראות לארגון
שליחת הודעת מענה אוטומטי סימון תיבה זו, יגרום לכך שבעת פתיחת פנייה - ישלח דואר אלקטרוני אל פותח הפנייה. הדוא"ל יכלול בתוכו קישור לדף המאפשר צפייה בפרטי הפנייה ובכל ההודעות המקושרות אליה.
שיוך אוטומטי של פניות לעובדים סימון תיבה זו, יגרום לכך שלאחר שליחת התגובה הראשונית לפנייה, הפנייה תשויך לעובד/ת ששלח/ה את התגובה.
שיוך פניות אוטומטי ללקוחות לפי כתובת הדוא"ל