OFFICEGUY
בסופו של דבר, אפליקציית הוראות קבע מאפשרת לשלוח קבצי הוראות קבע אל מס"ב.

הגדרות

  • מס"ב - ראשי התיבות של מרכז סליקה בנקאי. הגוף שאחראי לעבד את כל החיובים באמצעות הרשאות לחיוב חשבון.
  • הרשאה לחיוב חשבון - טופס המעניק זכות לחייב חשבון בנק מסוים. הזכות ניתנת מאת בעל החשבון ובעבור ספק כלשהו. הזכות יכולה להינתן בצורה מוגבלת או בצורה שאינה מוגבלת.
  • קובץ הו"ק - קובץ בתבנית שהוגדרה על ידי מס"ב הכולל את כל פקודות החיוב שניתנו.
  • פקודות חיוב - כל פקודת חיוב חייבת להיות תואמת הרשאה לחיוב חשבון.

החיבור למערכת

במערכת OfficeGuy ישנן שתי תיקיות:
  • תיקיית "היסטוריית חיובים" (נקרא לכל חיוב "העברה בהוראת קבע" בדף זה) 
  • תיקיית "קבצי הו"ק".

העברות בהוראת קבע

תיקיית "העברות בהוראת קבע" כוללת את כל פקודות החיוב. חלק מהפקודות מחוברות לקובץ מסוים וחלק לא.
בתהליך ריצת הבילינג נוצרים קבצים לפקודות החיוב שאין להן עדיין קובץ, בהתאם להגדרה.
ניתן גם לייצר קובץ לפקודות שעדיין אין להן קובץ בצורה ידנית באמצעות לחיצה על כפתור "הפקת קובץ הו"ק".
לתשומת הלב! הקובץ לא נשלח אוטומטית לאחר שליחה.

קבצי הוראות קבע

תיקיית "קבצי הוראות קבע" כוללת את כל הקבצים של מס"ב.
הקבצים מופרדים על ידי הסטטוסים שלהם. יכולים להיות קבצים שמחכים לשליחה וכאלה שכבר נשלחו.
בתהליך ריצת הבילינג נשלחים למס"ב קבצים שעוד לא נשלחו, בהתאם להגדרה.
ניתן לבצע שליחה יזומה של קובץ למס"ב באמצעות כניסה לכרטיס הקובץ, ולחיצה על "שליחה אוטומטית".