OFFICEGUY

כמעט מוכנים להתחיל!

על מנת שאופיסגיא תוכל לחייב בשמכם, יש להזין בהגדרות אפליקציית הוראות קבע את הפרטים הבאים:
  • מוסד שולח: יש להזין בשדה זה "98567" (אלא אם כן אתם מיוחדים ולא עובדים דרך לשכת השירות של OfficeGuy)
  • מוסד/נושא: קוד המוסד בעל 8 הספרות שלכם אותו קיבלתם מאיתנו או ממס"ב לאחר הצטרפות ללשכת השירות שלנו.
  • שם מוסד/נושא: שם המוסד שלכם כפי שמוגדר במס"ב ובסניף הבנק שלכם.
לאחר מכן יש לשמור את ההגדרות, ומכאן ניתן להתחיל לעבוד! למידע נוסף, קראו עוד באפליקציית הוראות קבע ובאפליקציית בילינג.