OFFICEGUY

כמעט מוכנים להתחיל!

על מנת שאופיסגיא תוכל לחייב בשמכם, יש למלא את טופס ההתחברות ללשכת שירות.
שימו לב לעבור על ההערות המופיעות בדף ההתחברות, על מנת למנוע טעויות, ולאפשר הצטרפות חלקה ומהירה.

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.