OFFICEGUY

טופס הרשאה לחיוב חשבון

אחת מהאפשרויות לפעולה בשביל להתחיל לגבות תשלומים מלקוח/ה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, היא באמצעות טופס הרשאה לחיוב חשבון. 

הגדרות לשפה משותפת:
  • משלם - הלקוח/ה או התורמ/ת המעבירים כסף.
  • גובה - הארגון המשתמש במערכת OfficeGuy לקבלת תשלומים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע) מהמשלם.

טופס הרשאה לחיוב חשבון - מה זה ומה עושים איתו?

  • טופס הרשאה לחיוב חשבון הוא הסכם סטנדרטי בנוסח המאושר על ידי הבנק של הגובה.
  • את הטופס ממלא המשלם, ניתן לראות המחשה בתמונות המצורפות.
  • על הטופס צריך לחתום סניף הבנק של המשלם.

מי מחתים את הבנק על הטופס?

בדרך כלל, נהוג כי המשלם הוא זה שמחתים את הבנק על טופס ההרשאה לחיוב החשבון ושולח העתק לגובה.
ברמת העיקרון הגובה יכול להחתים את הבנק, אך תהליך זה הינו תהליך מסובך ומסורבל ביותר.

צריכים תבנית לטופס? מוזמנים להוריד תבנית מעולה בלחיצה כאן

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.