OFFICEGUY

מחירון חיוב מס"ב

השימוש באפליקציה חינם וכולל חיוב של עד 10 הוראות קבע, כוללת הפקת מסמכים אוטומטית.
האפליקציה מותקנת עם אפליקציית הוראות קבע, וחוץ מהוראות הקבע, אפשר לחייב איתה חיובים גם חד פעמיים.
למחירון אפליקציית הוראות קבע

הצטרפות לשירותי מס"ב

עלות הקמה חד פעמית 600 ₪.

הקצאות חיובים נוספים בחודש

  • 100 חיובים ב-50 ₪ לחודש.
  • 500 חיובים ב-200 ₪ לחודש.
    100 חיובים נוספים ב-40 ₪ (20% הנחה).
  • 2,500 חיובים ב-800 ₪.
    100 חיובים נוספים ב-32 ₪ (36% הנחה).
* המחירים כוללים הפקת מסמכים אוטומטית בכל חיוב.
* המחירים לא כוללים מע"מ.