OFFICEGUY

מחירון חיוב מס"ב

האפליקציה מותקנת ביחד עם אפליקציית הוראות קבע. יחד הן מאפשרות לבצע עד 10 הוראות קבע (כולל חיובים ומסמכים) ללא עלות. 
2 האפליקציות משמשות לחיוב לקוחות בהוראת קבע. 

לתשומת הלב - הצטרפות לשירותי מס"ב במערכת כרוכה בעלות הצטרפות חד פעמית של 600 ₪ + מע"מ.

להוספת הוראות קבע (כולל חיובים ומסמכים) יש לרכוש הקצאה חודשית לפי המדרגות הבאות:
100 הוראות קבע ב-50 ₪.
500 הוראות קבע ב-200 ₪ (40 ₪ ל-100 הוראות קבע)
2,500 הוראות קבע ב-800 ₪ (32 ₪ ל-100 הוראות קבע)
 
ברכישת הקצאה ל-500 הוראות קבע ומעלה המחיר לכל 100 הוראות קבע נוספים בחודש יפחת ויהיה זהה למחיר של מדרגת ההקצאה הגבוהה.

לדוגמא – ברכישת הקצאה ל-600 הוראות קבע לחודש (500 + 100) המחיר עבור 100 הוראות הקבע הנוספות יהיה 40 ₪ (ולא 50 ₪).
כל המחירים לפני מע"מ.