OFFICEGUY

מחירון חיוב מס"ב

האפליקציה מותקנת ביחד עם אפליקציית הוראות קבע.
ביחד הן מוצעות חינם לשימוש עד 10 הוראות קבע (כולל חיובים ומסמכים).
לתשומת הלב - הצטרפות לעבודה דרכנו כרוכה בעלות הצטרפות חד פעמית של 600 ₪ + מע"מ.

המדרגה הראשונה להרחבת ההקצאה החודשית היא 100 הוראות קבע ב-100 ₪ (כולל 100 חיובים ו-100 מסמכים).
המדרגה הבאה היא 500 הוראות קבע ב-400 ₪ (כולל חיובים ומסמכים) ואחריה 2,500 הוראות קבע ב-1,600 ₪ (כולל חיובים ומסמכים).

להמחשה, על מנת לרכוש הקצאה עבור 600 הוראות קבע ניתן לרכוש מדרגה של 500 ומדרגה נוספת של 100.

כל המחירים המופיעים באתר הינם לפני הוספת מע"מ.