OFFICEGUY

הוראות קבע (הגדרות אפליקציה)

הגדרה תיאור
יצירת מסמכי טיוטה בחיובים אם מסומן, כל חיוב שיתבצע יפיק מסמכי טיוטה בלבד. לא ניתן לשלוח ללקוח/ה מסמכי טיוטה.
מסמך להפקה בחיוב אשראי או הוראת קבע
מוסד שולח
מוסד/נושא
שם מוסד/נושא
קופה
הגדרה תיאור
לקוח ברירת מחדל לחיובים
מוצר/שירות חיוב ברירת מחדל
ברירת מחדל לשמירת אמצעי תשלום
הגדרה תיאור
דוא"ל ארגון הגדרה המאפשרת שליחת ההתראות לארגון לכתובת דוא"ל נפרדת מזו המוגדרת בארגון.