OFFICEGUY

הוראות קבע (הגדרות אפליקציה)

כללי

הגדרה תיאור
יצירת מסמכי טיוטה בחיובים אם מסומן, כל חיוב שיתבצע יפיק מסמכי טיוטה בלבד. לא ניתן לשלוח ללקוח/ה מסמכי טיוטה.
שם מוסד כפי שהוגדר במס"ב
מספר מוסד במס"ב קוד מוסד/נושא. המספר המזהה שלכם במס"ב. מספר בן 8 ספרות.
מספר תוכנה משדרת במס"ב מספר מזהה של התוכנה דרכה אתם עובדים, זה אנחנו. (מוסד שולח - לשכת השירות המשדרת).
בדיקת תקינות פרטי חשבונות בנק סימון תיבה זו, תגרום לכך שבעת שמירת אמצעי תשלום מסוג הוראת קבע ללקוח/ה, פרטי החשבונות יעברו בדיקת תקינות. ניתן לבטל בדיקה זו במידה וקיים חשבון אשר אינו עובר את בדיקת התקינות, אך קיבלתם עבורו טופס הרשאה לחיוב חשבון מבנק הלקוח/ה.
קופה

העדפות ברירת מחדל

הגדרה תיאור
מסמך להפקה בחיוב מס"ב ידני ניתן לשנות את המסמך שיופק לחיוב ספציפי בעת יצירת החיוב החד פעמי. לתשומת הלב, הגדרה זו לא משפיעה על חיובים לא ידניים (אפליקציית בילינג).
לקוח ברירת מחדל לחיובים
מוצר/שירות חיוב ברירת מחדל
ברירת מחדל לשמירת אמצעי תשלום

התראות

הגדרה תיאור
דוא"ל ארגון הגדרה המאפשרת שליחת ההתראות לארגון לכתובת דוא"ל נפרדת מזו המוגדרת בארגון.
התראה לארגון לאחר שידור קובץ למס"ב
לאחר עדכון אמצעי תשלום ע"י הלקוח/ה