OFFICEGUY

מחירון החזרות מס"ב

מחיר השימוש באפליקציה הוא 50 ₪ בחודש וכולל שימוש ב-10 החזרות מס"ב.

הצטרפות לאפליקציה

מחיר ההצטרפות לאפליקציה 250 ₪.

הקצאות התאמות נוספות בחודש

  • 10 החזרות מס"ב ב-20 ₪ לחודש + מע"מ.
* המחירים לא כוללים מע"מ.