OFFICEGUY

מחירון התאמות מס"ב

האפליקציה מוצעת ב-50 ₪ לחודש לשימוש עד 10 התאמות מס"ב בחודש.
המדרגה הבאה היא 10 התאמות מס"ב נוספות בחודש ב-20 ₪ לחודש + מע"מ. 
דמי הצטרפות חד פעמיים בסך 250 ₪ + מע"מ.

כל המחירים המופיעים באתר הינם לפני הוספת מע"מ.