OFFICEGUY

התאמות מס"ב (הגדרות אפליקציה)

כללי

הגדרה תיאור
חסימת הוראות קבע לאחר כישלון חיוב סימון הגדרה זו, יגרום לכך שלאחר קבלת עדכון על כישלון בחיוב מס"ב, ייחסמו הוראות הקבע המקושרות ללקוח/ה ויקבלו סטטוס "חסום עקב אי תשלום".
הפקת מסמכי זיכוי בעקבות החזרים סימון סיבה זו יגרום לכך שבעת קבלת החזר מס"ב, יופק באופן אוטומטי מסמך המזכה את המסמך המקורי (חשבונית/קבלת זיכוי).

התראות

הגדרה תיאור
דוא"ל ארגון הגדרה המאפשרת שליחת ההתראות לארגון לכתובת דוא"ל נפרדת מזו המוגדרת בארגון.
שליחת התראות ללקוחות שליחת דוא"ל ללקוח/ה במידה ונכשל החיוב שלו במס"ב
שליחת התראות לארגון שליחת דוא"ל לארגון במידה ונכשל חיוב של לקוח/ה