OFFICEGUY

התאמות מס"ב (הגדרות אפליקציה)

כללי

הגדרה תיאור
חסימת חיובים מחזוריים לאחר כישלון חיוב סימון הגדרה זו, יגרום לכך שלאחר קבלת עדכון על כישלון בחיוב מס"ב, ייחסמו החיובים המחזוריים הפעילים המקושרים ללקוח/ה ויקבלו סטטוס "חסום עקב אי תשלום".

התראות

הגדרה תיאור
שליחת התראות ללקוחות שליחת דוא"ל ללקוח/ה במידה ונכשל החיוב שלו במס"ב
שליחת התראות לארגון שליחת דוא"ל לארגון במידה ונכשל חיוב של לקוח/ה