OFFICEGUY

מחירון הרשאות מס"ב

מחיר השימוש באפליקציה הוא 50 ₪ לחודש וכולל עד 10 הרשאות מס"ב.

הצטרפות לאפליקציה

מחיר ההצטרפות לאפליקציה 250 ₪.

הקצאות נוספות בחודש

  • 10 הרשאות מס"ב ב-20 ₪ לחודש.
* המחירים לא כוללים מע"מ.
לעדכון הקצאת המסמכים באפליקציה